Magyarürögi vízfolyás rendezése – Pécs

A Magyarürögi vízfolyás Pécs nyugati városrészén a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani.

A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 kódszámú, Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekttel az Önkormányzat célja az, hogy a Magyarürögi vízfolyás környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvíz elvezetési problémát megoldja, így a nevezett vízfolyás Fülemüle utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 4730 fm hosszúságú szakaszának jókarba helyezése és rendezése valósul meg. A projekt nemcsak a városi belterületek megóvásához járul hozzá, hanem jelentősen javítja a helyben élő lakosság életkörülményeit, továbbá a projekt eredményeként lényegesen jobbak lesznek az üzemeltetési feltételek.

 

A város belterületén a vízelvezetés korszerűsítése a város egészének alapvető érdekét szolgálja, amely nemcsak helyi, hanem országos szítnű stratégiai érdek is.

 

A Magyarürögi vízfolyás felső szakaszának – az Istenkúti vízfolyás becsatlakozásától kezdődően – jelentősen leromlott állapota régóta húzódó probléma. A vízfolyást nagymértékű mederelfajulás jellemzi, amelyből kifolyólag a vízfolyás nemcsak a saját, eredeti helyrajzi számmal határolt ingatlanjain halad keresztül, hanem magántulajdonban lévő területeket is érint. Ezáltal az egyes ingatlanok felhasználható földterületeit csökkentve, adott esetben növelve. A vízfolyás felső szakaszán jellemző a nagymértékű erózió és feliszapolódás. A vízfolyás alsóbb szakasza jó állapotúnak mondható, csak kisebb, kevésbé jelentős problémák tapasztalhatók, többek között feliszapolódás és burkolat hibák jellemzik.

 

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig.

 

Tervezett munkálatok:

  • mederelemek beépítése;
  • medertisztítási munkálatok: a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása;
  • partfalak megerősítése;
  • 3 db 4 m3-es hordalékfogó építése (Park utca, Páfrány utca, Nyugati Ipari út – vasút között);
  • a vízfolyás mellett egy 50 m3 nagyságú víztározó kialakítása (Daru dűlő – Sármány dűlő kereszteződésénél).

Kérdőív

Véleménye fontos a számunkra. A fejlesztés során figyelemmel kísérjük a lakossági visszajelzéseket. A Magyarürögi vízfolyás rendezéséhez kapcsolódó lakossági kérdőív kitöltéséhez kérjük kattintson az alábbi gombra:

Hírlevél

A projekt előrehaladásával kapcsolatos információkkal időszakos hírlevélben tájékoztatjuk a fejlesztésben érintett terület lakosságát. Amennyiben a tájékoztatásra igényt tart, kérjük jelentkezzen fel a hírlevélre.

Kapcsolat

Az üzenet küldésével elfogadom a GDPR nyilatkozatok feltételeit.

A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” a TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében, Magyarország Kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával készül.

Magyarürögi vízfolyás Pécs